Home | Hoe werkt het?  |  lage premie garantie  |  Contact  |  WONEN berekenen  |  AUTO berekenen
 

 
 

Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de organisatie en haar dienstverlening. Indien er sprake is van enige vorm van uitleg of informatie op deze website, dan heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of informatie is nooit gericht op een specifieke situatie of probleem.

De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professionele begeleiding. BespaarZeker.nl raadt u ten stelligste aan om nadere informatie in te winnen voordat u enige actie onderneemt op aangelegenheden waarbij de op deze website beschikbaar gestelde informatie relevant kan zijn.

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en BespaarZeker.nl van oordeel is dat deze informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de plaatsing hiervan op deze website, kan BespaarZeker.nl niet garanderen dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft.

BespaarZeker.nl maakt op deze website gebruik van hyperlinks. BespaarZeker.nl garandeert niet dat deze hyperlinks nog juist zijn en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de websites waarnaar wordt verwezen. BespaarZeker.nl garandeert niet dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze site toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Het is mogelijk om vanaf deze website elektronische berichten naar BespaarZeker.nl te sturen. BespaarZeker.nl betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. BespaarZeker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

BespaarZeker.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen - op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan - als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of de acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

BespaarZeker.nl, een handelsnaam van AIKON B.V. is statutair gevestigd in Maasbracht. Overige gegevens:

> KvK Roermond 130039795

> Wft vergunningnummer 12013122
> BTW-nummer 806613403
> Bankrekening 409090913

> Postbus 7163, 6050 AD Maasbracht

 

Alle rechten zijn voorbehouden.
Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.


 
© Bespaarzeker.nl 2020 | Disclaimer | Privacy statement Developed by Sevenmiles.nl